5 phương thức xét tuyển Đại học 2017

Các phương thức xét tuyển Đại học cao đẳng năm học 2017

Bộ giáo dục bàn bạc và xây dựng phương án trình Chính phủ về hình thức tổ chức thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển Đại học 2017.

Trong dự thảo phương án tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2017 có hàng loạt nét mới. Vì vậy, hình thức xét tuyển Đại học năm 2017 cũng sẽ tạo ra những thay đôi mang tính đột phá.

Giao tự chủ về cho trường ĐH

Việc tuyển sinh vào các trường ĐH sẽ được giao tự chủ thực sự cho các trường, không có sự tham gia sâu của Bộ GD-ĐT vào những công việc cụ thể như trước đây nữa.

Thực tế, các năm gần đây, việc tuyển sinh ĐH được các trường thực hiện chủ yếu theo hai phương thức: hoặc xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT, hoặc dựa vào kết quả thi THPT quốc gia. Ngoài ra, chỉ có số lượng rất ít các trường đặc thù tổ chức thi riêng hoặc sàng lọc riêng bằng bài thi dạng năng khiếu.

phuong-thuc-xet-tuyen-dai-hoc-2017

5 phương thức xét tuyển: Rộng đường vào, nhiều cơ hội

Theo tiêu chí đánh giá thí sinh bằng các bài thi đánh giá năng lực qua 5 bài thi (thay vì các môn thi riêng lẻ), dự kiến sẽ áp dụng vào năm 2017, việc tuyển sinh ĐH được phân rõ theo các hình thức sau:

1. Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT: Với phương thức này, các trường thông báo cụ thể điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (lớp 12 hoặc cả ba năm THPT). Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo yêu cầu của trường được quy định trong đề án tự chủ tuyển sinh được công bố công khai.

2. Xét tuyển dựa vào kết quả các bài thi THPT quốc gia: Với phương thức này, các trường nhận đăng ký xét tuyển dựa vào bài thi THPT quốc gia. Thí sinh dùng mã số thí sinh để đăng ký xét tuyển. Dựa vào dữ liệu chung, các trường có đủ dữ liệu để thực hiện xét tuyển.

3. Sơ tuyển kết hợp với thi tuyển bằng các bài thi đánh giá năng lực chuyên biệt: Đây là phương thức dành cho các trường có yêu cầu sàng lọc cao để tuyển chọn những thí sinh có năng lực phù hợp các ngành nghề đào tạo của trường.

Theo đó, các trường có thể tự tổ chức thi đánh giá năng lực chuyên biệt sau khi đã qua vòng sơ tuyển hoặc hình thành các nhóm trường để tổ chức thi đánh giá năng lực.

Nếu hình thành các nhóm trường theo cách này, Bộ GD-ĐT sẽ hỗ trợ các trường về kỹ thuật: tổ chức nhiều đợt/năm, đề thi rút ngẫu nhiên từ ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa của ĐH Quốc gia Hà Nội, thí sinh được đăng ký không giới hạn nguyện vọng trong nhóm và có sắp xếp theo thứ tự ưu tiên trong khi các trường trong nhóm sẽ phải tuân thủ phương thức xét tuyển chung.

4. Xét tuyển bằng bài thi đánh giá năng lực chuyên biệt của các trường hoặc nhóm trường khác: Các trường sẽ công bố công khai phương thức sử dụng kết quả đánh giá năng lực, công bố công khai tên trường, nhóm trường, mã trường mà trường sử dụng kết quả thi để xét tuyển.

5. Phối hợp nhiều phương thức tuyển sinh: Với cách tuyển sinh kết hợp này, các trường phải công bố công khai chỉ tiêu xét tuyển bằng từng phương thức khác nhau

Xem thêm các bài viết khác:

Dịch vụ làm bằng cấp 3 TPHCM

Dịch vụ làm bằng đại học hcm