Lịch thi tuyển sinh lớp 10 – hệ THPT năm học 2023 – 2024

Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 ở các thành phố trực thuộc Trung ương

1. Thành phố Hồ Chí Minh

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh có Công văn 1682/SGDĐT-KTKĐ ngày 11/4/2023 về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024.

Cụ thể, lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2023 ở Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Ngày thi

Buổi

Bài thi

Thời gian làm bài

Giờ mở túi đựng đề thi

Giờ phát đề thi

Giờ bắt đầu làm bài

05.6.2023
(9 giờ 30 phút)

Sáng

Học sinh có mặt tại Điểm thi để sinh hoạt Quy chế thi và kiểm tra thông tin cá nhân.

06.6.2023

Sáng

Ngữ văn

120 phút

7 giờ 30

7 giờ 55

8 giờ 00

Chiều

Ngoại Ngữ

90 phút

13 giờ 30

13 giờ 55

14 giờ 00

07.6.2023

Sáng

Toán

120 phút

7 giờ 30

7 giờ 55

8 giờ 00

Chiều

Môn chuyên/ Tích hợp

150 phút

13 giờ 30

13 giờ 55

14 giờ 00

Trong đó:

– Thời gian công bố kết quả thi (dự kiến) là vào ngày 20/6/2023.

– Thời gian công bố điểm chuẩn tuyển sinh trung học phổ thông chuyên, tích hợp và kết quả tuyển thẳng là vào ngày 24/6/2023.

– Thời gian công bố điểm chuẩn tuyển sinh 10 và danh sách thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2023-2024 là vào ngày 10/7/2023.

Xem thêm tại Công văn 1682/SGDĐT-KTKĐ ngày 11/4/2023.

Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024

Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024

2. Thành phố Hà Nội

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội có Công văn 922/SGDĐT-QLT ngày 31/3/2023 về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024.

Theo đó, lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2023 ở Thành phố Hà Nội như sau:

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ bắt đầu làm bài

Giờ thu bài

09/6/2023

Sáng

– 7 giờ 30: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi.

– 9 giờ 00: Thí sinh đến phòng thi và làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót thông tin ĐKDT (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi.

10/6/2023

Sáng

Ngữ văn

120 phút

8 giờ 00

10 giờ 00

Chiều

Ngoại ngữ

60 phút

14 giờ 00

15 giờ 00

11/6/2023

Sáng

Toán

120 phút

8 giờ 00

10 giờ 00

12/6/2023

(Thi các môn chuyên)

Sáng

Ngữ văn, Toán, Tin học, Sinh học

150 phút

8 giờ 00

10 giờ 30

Tiếng Pháp, Tiếng Đức Tiếng Nhật, Tiếng Hàn (môn thay thế)

120 phút

8 giờ 00

10 giờ 00

Chiều

Vật lí, Lịch sử, Địa lí

150 phút

14 giờ 00

16 giờ 30

Hoá học, Tiếng Anh

120 phút

14 giờ 00

16 giờ 0

Trong đó:

– Thời gian công bố điểm thi các môn của thí sinh trên Cổng thông tin điện tử của Sở, Cổng thông tin điện tử của báo Hà Nội mới và hệ thống hỗ trợ 1080 chậm nhất vào ngày 04/7/2023.

– Thời gian công bố điểm chuẩn xét tuyển tại trường chuyên và trường THPT công lập từ ngày 08/7 – 09/7/2023.

– Thời gian công bố danh sách trúng tuyển vào trường chuyên và trường THPT công lập từ ngày 01/8 – 02/8/2023; trường THPT công lập tự chủ tài chính, tư thục là từ ngày 03/8 – 04/8/2023.

Xem thêm tại Công văn 922/SGDĐT-QLT ngày 31/3/2023.

3. Thành phố Cần Thơ

UBND tỉnh Cần Thơ ban hành Quyết định 275/QĐ-UBND ngày 07/2/2023 về phê duyệt Kế hoạch Tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023 – 2024.

Quyết định 275/QĐ-UBND

Cụ thể, lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2023 ở Thành phố Cần Thơ như sau:

* Đối với các trường THPT công lập, tư thục và Trung tâm GDNN – GDTX

Ngày

Buổi

Bài thi

Thời gian làm bài

05/06/2023

Sáng

Toán

120 phút

Chiều

Ngoại ngữ

60 phút

06/06/2023

Sáng

Ngữ văn

120 phút

* Đối với Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng

Ngày

Buổi

Bài thi

Thời gian làm bài

05/06/2023

Sáng

Toán

120 phút

Chiều

Ngoại ngữ

60 phút

06/06/2023

Sáng

Ngữ văn

120 phút

07/06/2023

Sáng

Các môn chuyên

150 phút

Xem thêm tại Quyết định 275/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày ký.

>>> Xem thêm: làm bằng cấp 3 | làm chứng chỉ tin học

4. Thành phố Hải Phòng

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hải Phòng có Công văn 845/SGDĐT-KTKĐ ngày 31/3/2023 về triển khai công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024.

Công văn 845/SGDĐT-KTKĐ

Theo đó, lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2023 ở Thành phố Hải Phòng như sau:

* Lịch thi Tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập:

Ngày Buổi Bài thi Thời gian làm bài Giờ phát đề cho thí sinh Giờ bắt đầu làm bài
01/6 Sáng 7h30’: Họp lãnh đạo Hội đồng coi thi (Chủ tịch, PCT, Thư ký); 8h30’: Họp toàn thể Hội đồng coi thi.
02/6 Sáng Ngữ Văn 120 phút 8 giờ 00’ 8 giờ 05’
Chiều Ngoại ngữ 60 phút 14 giờ 00’ 14 giờ 05’
03/6 Sáng Toán 120 phút 8 giờ 00’ 8 giờ 05’

* Lịch thi Tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Trần Phú:

Ngày

Buổi

Bài thi

Thời gian làm bài

Giờ phát đề cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

04/6

Sáng

7h30’: Họp lãnh đạo Hội đồng coi thi (Chủ tịch, PCT, Thư ký);

8h30’: Họp toàn thể Hội đồng coi thi.

05/6

Sáng

Tiếng Anh điều kiện

60 phút

8 giờ 00’

8 giờ 05’

Chiều

Toán chuyên; Ngữ văn chuyên.

150 phút

14 giờ 00’

14 giờ 05’

06/6

Sáng

Tiếng Anh chuyên; Tiếng Nhật chuyên.

150 phút

8 giờ 00’

8 giờ 05’

Chiều

Vật lý chuyên; Hóa học chuyên; Sinh học chuyên; Lịch sử chuyên; Địa lý chuyên.

150 phút

14 giờ 00’

14 giờ 05’

Xem thêm tại Công văn 845/SGDĐT-KTKĐ ngày 31/3/2023.

5. Thành phố Đà Nẵng

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Đà Nẵng có Công văn 1035/SGDĐT-KTKĐ ngày 11/4/2023 về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024.

Công văn 1035/SGDĐT-KTKĐ

Theo đó, lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2023 ở Thành phố Đà Nẵng như sau:

Ngày

Buổi

Bài thi

Thời gian làm bài

Giờ bắt đầu làm bài

Giờ nộp bài

Ghi chú

06/6/2023

Sáng

Ngữ văn

120 phút

8 giờ 00

10 giờ 00

Thi vào lớp 10 trường THPT, môn hệ số 1 vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

Chiều

Ngoại ngữ

90 phút

14 giờ 30

16 giờ 00

07/6/2023

Sáng

Toán

120 phút

8 giờ 00

10 giờ 00

08/6/2023

Sáng

Môn chuyên

150 phút

8 giờ 00

10 giờ 30

Thi vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

Xem thêm tại Công văn 1035/SGDĐT-KTKĐ ngày 11/4/2023.

Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023 – 2023 ở các tỉnh thành còn lại

6. Bà Rịa – Vũng Tàu

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có Công văn 980/SGDĐT-QLCL ngày 27/3/2023 về việc kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và các trường THPT công lập năm học 2023- 2024.

Công văn 980/SGDĐT-QLCL

Cụ thể, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  tổ chức một kỳ thi chung vào các ngày 05,06/06/2023. Riêng thí sinh dự thi vào trường THPT chuyên Lê Quý Đôn dự thi thêm môn chuyên vào ngày 7/06/2023.

Xem thêm tại Công văn 980/SGDĐT-QLCL ngày 27/3/2023.

7. Bắc Ninh

UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định 110/QĐ-UBND ngày 29/3/2023 phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 và lớp 10 THPT chuyên năm học 2023 – 2024.

Cụ thể, thời gian tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và lớp 10 THPT chuyên năm học 2023 – 2024 tỉnh Bắc Ninh như sau:

– Ngày 05, 06/6/2023: Thi 03 môn: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh

– Ngày 07/6/2023: Thi môn chuyên.

Trong đó, thời gian hoàn thành: Xong trước ngày 31/7/2023.

Xem thêm tại Quyết định 110/QĐ-UBND ngày 29/3/2023.

8. Đồng Nai

Sở Giáo dục và Đào tạo có Công văn 611/SGDĐT-NV2 ngày 28/2/2023 về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023 – 2024.

Công văn 611/SGDĐT-NV2

Theo đó, thời gian thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023 – 2024 ở tỉnh Đồng Nai diễn ra từ ngày 02 – 03/6/2023.

Xem chi tiết tại Công văn 611/SGDĐT-NV2 ngày 28/2/2023.

9. Bình Định

UBND tỉnh Bình Định có Quyết định 1030/QĐ-UBND ngày 05/4/2023 ban hành Kế hoạch tổ chức xét tốt nghiệp THCS năm học 2022 – 2023 và tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2023 – 2024.

Cụ thể, thời gian tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 – 2024 như sau:

– Thi tuyển vào trường THPT chuyên và các trường THPT công lập (trừ 3 huyện miền núi Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão): ngày 05-06/6/2023.

– Tổ chức xét tuyển vào các trường THPT công lập 3 huyện miền núi, trường công lập tự chủ và hệ công lập tự chủ trong các trường THPT công lập sau khi công bố thí sinh trúng tuyển kỳ thi khóa ngày 05/6/2023.

– Hoàn thành công tác tuyển sinh trước ngày 31/7/2023.

Xem chi tiết tại Quyết định 1030/QĐ-UBND ngày 05/4/2023.

10. Quảng Ninh

UBND tỉnh Quảng Ninh có Quyết định 858/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 về việc phê duyệt Kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023 – 2024.

Theo đó, thời gian tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 – 2024 như sau:

– Tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên: Từ ngày 01/6 – 02/6/2023 (dự kiến)

– Tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Hạ Long: Từ ngày 01/6 – 03/6/2023 (dự kiến)

Xem chi tiết tại Quyết định 858/QĐ-UBND ngày 31/3/2023.

11. Gia Lai

UBND tỉnh Gia Lai có Quyết định 186/QĐ-UBND ngày 26/4/2023 phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 – 2024.

Cụ thể, thời gian tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 – 2024 như sau:

– Tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT: Nhận hồ sơ và tổ chức xét tuyển từ ngày 17/7 đến hết ngày 22/7/2023.

– Tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Hùng Vương: từ ngày 06/6/2023 đến ngày 08/6/2023.

– Tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT DTNT: Thực hiện xét tuyển từ ngày 19/6 đến ngày 21/6/2023.

Xem chi tiết tại Quyết định 186/QĐ-UBND ngày 26/4/2023.

12. Thanh Hóa

UBND tỉnh Thanh Hóa có Quyết định 882/QĐ-UBND ngày 17/3/2023 phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 – 2024.

Theo đó, thời gian tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 – 2024 như sau:

– Tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập: Ngày 09, 10 tháng 6 năm 2023.

– Tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn: Ngày 26, 27 tháng 5 năm 2023.

– Tuyên sinh vào lớp 10 các trường THPT DTNT: Thực hiện xét tuyển từ ngày 19/6 đến ngày 21/6/2023.

Xem chi tiết tại Quyết định 882/QĐ-UBND ngày 17/3/2023.

13. Đắk Lắk

UBND tỉnh Đắk Lắk đã có Kế hoạch 55/KH-UBND ngày 06/4/2023 về tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023 – 2024 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 ở tỉnh Đắk Lắk diễn ra vào các ngày 09, 10/6/2023.

Xem thêm nội dung tại Kế hoạch 55/KH-UBND ngày 06/4/2023.

14. Sơn La

UBND tỉnh Sơn La có Kế hoạch 65/KH-UBND ngày 02/03/2023 về kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm 2023 – 2024.

Cụ thể lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Sơn La như sau:

– Tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên: Dự kiến ngày 06, 07/6/2023.

– Tuyển sinh vào lớp 10 các trường PTDT nội trú, trường có cấp học THPT: Dự kiến ngày 06, 07/6/2023.

Xem thêm nội dung tại Kế hoạch 65/KH-UBND ngày 02/03/2023.

15. Lai Châu

UBND tỉnh Lai Châu có Kế hoạch 1572/KH-UBND ngày 28/04/2023 về tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 – 2024 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Lai Châu sẽ diễn ra trước ngày 10/6/2023

Xem thêm nội dung tại Kế hoạch 1572/KH-UBND ngày 28/04/2023.

16. Thừa Thiên Huế

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có Kế hoạch 125/KH-UBND ngày 27/03/2023 về tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2023 – 2024.

Cụ thể, lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Thừa Thiên Huế như sau:

– Tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Quốc Học – Huế: Diễn ra từ ngày 03, 04 và 05/6/2023.

– Tuyển sinh vào lớp 10 Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh: Diễn ra vào ngày 03/6/2023.

– Tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập: Diễn ra vào ngày 03/6/2023.

Xem thêm nội dung tại Kế hoạch 125/KH-UBND ngày 27/03/2023.

17. Lạng Sơn

UBND tỉnh Lạng Sơn có Kế hoạch 89/KH-UBND ngày 07/04/2023 về tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2023 – 2024.

Cụ thể, lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Lạng Sơn như sau:

– Tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên biệt: Dự kiến tiến hành trong thời gian đầu tháng 6 năm 2023.

– Tuyển sinh vào lớp 10 Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT các huyện: Diễn ra vào ngày 03/6/2023.

– Tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập: Thực hiện chung với kì thi tuyển sinh vào các trường THPT công lập không chuyên biệt.

– Tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Chu Văn An: Tiến hành chung lịch thi, chung thời điểm với kì thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên biệt (có bố trí thêm thời gian để thi môn chuyên).

Xem thêm nội dung tại Kế hoạch 89/KH-UBND ngày 07/04/2023.

18. Tây Ninh

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh có Công văn 1436/SGDĐT-KT ngày 24/4/2023 về việc hướng dẫn tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 – 2024.

Công văn 1436/SGDĐT-KT

Theo đó, lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 của các trường chuyên và các trường THPT công lập ở tỉnh Tây Ninh sẽ diễn ra vào các ngày 02, 03/6/2023.

Xem thêm tại Công văn 1436/SGDĐT-KT ngày 24/4/2023

19. Ninh Thuận

UBND tỉnh Ninh Thuận có Quyết định 145/QĐ-UBND ngày 03/4/2023 về việc phê duyệt kế hoạch và phương thức tuyển sinh lớp 6 THCS và lớp 10 THPT năm học 2023 – 2024.

Theo đó, thời gian tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 – 2024 ở Ninh Thuận diễn ra trong 03 ngày từ ngày 03/6/2023 – 05/6/2023.

Xem chi tiết tại Quyết định 145/QĐ-UBND ngày 03/4/2023.

20. Khánh Hòa

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa có Công văn 559/SGDĐT-QLCL ngày 28/2/2023 về việc thông báo Kế hoạch, phương thức tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023 – 2024

Công văn 559/SGDĐT-QLCL

Cụ thể lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 áp dụng cho Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn và các trường trung học phổ thông công lập còn lại (trừ các trường: Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Khánh Hòa, Trường Trung học phổ thông Lạc Long Quân, Trường Trung học phổ thông Khánh Sơn, Trường THCS và THPT Nguyễn Thái Bình theo hình thức xét tuyển) sẽ diễn ra vào các ngày 05/6/2023 và 06/6/2023.

Xem thêm tại Công văn 559/SGDĐT-QLCL ngày 28/2/2023.

21. Phú Yên

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên có Kế hoạch 58/KH-SGDĐT ngày 11/3/2023 về tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023 – 2024.

Kế hoạch 58/KH-SGDĐT

Theo đó, lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 ở tỉnh Phú Yên sẽ diễn ra vào 02 ngày: 01/6/2023 và 02/6/2023.

Xem thêm tại Kế hoạch 58/KH-SGDĐT ngày 11/3/2023.

22. Trà Vinh

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh đã có Công văn 606/SGDĐT-KT ngày 11/4/2023 về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023 – 2024.

Công văn 606/SGDĐT-KT

Cụ thể, thời gian tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 – 2024 ở tỉnh Trà Vinh được diễn ra từ ngày 01/06 đến ngày 03/6/2023.

Xem chi tiết tại Công văn 606/SGDĐT-KT ngày 11/4/2023.

23. Tiền Giang

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang đã có Công văn 508/SGDĐT-KT ngày 04/5/2023 về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm 2023 – 2024.

Công văn 508/SGDĐT-KT

Theo đó, thời gian tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 – 2024 ở tỉnh Tiền Giang được diễn ra vào các ngày 04, 05, 06/6/2023.

Xem chi tiết tại Công văn 508/SGDĐT-KT ngày 04/5/2023.

24. Sóc Trăng

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng đã có Công văn 704/SGDĐT-KT ngày 03/4/2023 tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm 2023 – 2024.

Công văn 704/SGDĐT-KT

Cụ thể, thời gian tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 – 2024 ở tỉnh Sóc Trăng được diễn ra vào các ngày 10, 11, 12/6/2023.

Xem chi tiết tại Công văn 704/SGDĐT-KT ngày 03/4/2023.

25. Kiên Giang

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang đã có Công văn 444/SGDĐT-GDTrH&GDTX ngày 20/2/2023 hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023 – 2024.

Công văn 444/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Cụ thể, thời gian tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 – 2024 ở tỉnh Kiên Giang như sau:

– Tuyển sinh THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt: Ngày 02 – 03/6/2023.

– Tuyển sinh lớp 10 THPT: Ngày 15 – 16/6/2023.

Xem chi tiết tại Công văn 444/SGDĐT-GDTrH&GDTX ngày 20/2/2023.

26. Đồng Tháp

UBND tỉnh Đồng Tháp đã có Kế hoạch 384/KH-UBND ngày 10/11/2022 tuyển sinh lớp 10, lớp 10 chuyên năm học 2023 – 2024.

Kế hoạch 384/KH-UBND

Cụ thể, thời gian tổ chức tuyển sinh lớp 10, lớp 10 chuyên năm học 2023 – 2024 ở tỉnh Đồng Tháp như sau:

– Tuyển sinh vào lớp 10 chuyên: Từ ngày 08 – 10/6/2023.

– Tuyển sinh lớp 10 THPT: Xét tuyển từ ngày 01 – 05/6/2023.

Xem chi tiết tại Kế hoạch 384/KH-UBND ngày 10/11/2022.

27. Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định 854/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông và tuyển sinh vào các trường chuyên biệt năm học 2023-2024

Quyết định 854/QĐ-UBND

Theo đó, tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập theo hình thức xét tuyển phân tuyến với tỷ lệ tuyển sinh không quá 80% sau khi trừ số học sinh trúng tuyển vào các trường chuyên biệt.

Đối với tuyển sinh lớp 10 năm học 2023 – 2024 vào Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm và Lê Thánh Tông, trong đó học sinh dự thi gồm 3 môn chung là Toán, Văn, Tiếng Anh và môn chuyên; trong đó được dự thi 2 môn chuyên không cùng một buổi thi; ngày thi 6, 7, 8/6.

Riêng Trường Phổ thông DTNT tỉnh vẫn tiếp tục tuyển sinh theo hình thức thi tuyển với 3 môn Toán, Văn, Tiếng Anh, chỉ tiêu tuyển sinh 170; ngày thi 6, 7/6.

Xem thêm tại Quyết định 854/QĐ-UBND ngày 24/4/2023.

28. Quảng Ngãi

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi có Công văn 387/SGDĐT-GDTrH ngày 08/3/2023 về việc hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp THCS, THPT năm học 2023-2024

Công văn 387/SGDĐT-GDTrH

Theo đó, thời gian thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 – 2023 của tỉnh Quảng Ngãi như sau:

– Lịch thi vào Trường THPT chuyên Lê Khiết: Từ ngày 09 – 11/6/2023.

– Lịch thi vào Trường THPT công lập: Các ngày 09/6 – 10/6/2023.

– Lịch thi vào Trường THPT DTNT tỉnh: Diễn ra vào ngày 096/2023.

Xem thêm tại Công văn 387/SGDĐT-GDTrH ngày 08/3/2023.

29. Quảng Trị

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị có Công văn 966/SGDĐT-QLCLCNTT ngày 28/4/2023 về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2023 – 2024.

Công văn 966/SGDĐT-QLCLCNTT

Theo đó, thời gian thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 – 2023 của tỉnh Quảng Trị được diễn ra vào ngày 02, 03/6/2023 (bao gồm đồng thời thi tuyển vào lớp 10 THPT Chuyên Lê Quý Đôn, thi tuyển vào Trường Phổ thông DTNT tỉnh và thi tuyển vào lớp 10 các trường công lập có cấp học THPT).

Xem thêm tại Công văn 966/SGDĐT-QLCLCNTT ngày 28/4/2023.

30. Quảng Bình

UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định 3512/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, lớp 10 trung học phổ thông chuyên, lớp 10 phổ thông dân tộc nội trú, lớp 10 giáo dục thường xuyên.

Quyết định 3512/QĐ-UBND

Cụ thể, thời gian tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 – 2024 của tỉnh Quảng Bình như sau:

– Tuyển sinh vào lớp 10 THPT: Ngày 06 và 07/6/2023

– Tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp: Từ ngày 06 – 08/6/2023.

– Tuyển sinh vào lớp 10 trường phồ thông DTNT tỉnh: Ngày 06 và 07/6/2023

Xem thêm tại Quyết định 3512/QĐ-UBND ngày 13/12/2022.

31. Hà Tĩnh

UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 604/QĐ-UBND ngày 20/3/2023 ban hành kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông và kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên Hà Tĩnh năm học 2023 – 2024.

Cụ thể, thời gian tuyển sinh như sau:

– Tuyển sinh vào lớp 10 THPT: Diễn ra vào ngày 06/6/2023.

– Tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh: Ngày 06, 07/6/2023.

Xem thêm tại Quyết định 604/QĐ-UBND ngày 20/3/2023.

32. Nghệ An

UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 766/QĐ-UBND ngày 23/3/2023 về phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 – 2024 trên địa bàn tỉnh.

Quyết định 766/QĐ-UBND

Cụ thể, thời gian tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 – 2024 ở tỉnh Nghệ An như sau:

– Tuyển sinh vào lớp 10 THPT: Ngày 05, 06/6/2023

– Tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu: Ngày 08/6/2023

Xem thêm tại Quyết định 766/QĐ-UBND ngày 23/3/2023.

33. Ninh Bình

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình có Công văn 606/SGDĐT-QLCL ngày 28/4/2023 về việc hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 THCS, thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023 – 2024.

Công văn 606/SGDĐT-QLCL

Theo đó, thời gian tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 – 2024 ở tỉnh Ninh Bình diễn ra từ ngày 01 đến 03/6/2023

Xem thêm tại Công văn 606/SGDĐT-QLCL ngày 28/4/2023.

34. Vĩnh Phúc

UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định 504/QĐ-UBND ngày 07/3/2023 về việc quy định phương thức tuyển sinh vào các lớp đầu cấp THCS, THPT, GDTX cấp THPT năm học 2023 – 2024

Quyết định 504/QĐ-UBND

Theo đó, thời gian tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 – 2024 ở tỉnh Vĩnh Phúc như sau:

– Ngày thi vào lớp 10 THPT không chuyên: Từ ngày 10/6 đến 11/6/2023

– Ngày thi vào lớp 10 THPT chuyên: Ngày 12/6/2023

Xem thêm tại uyết định 504/QĐ-UBND ngày 07/3/2023.

35. Thái Bình

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình có Công văn 383/SGDĐT-QLCL ngày 23/5/2023 về việc hướng dẫn một số nội dung thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2023-2024

Công văn 383/SGDĐT-QLCL

Theo đó, thời gian tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 – 2024 ở tỉnh Thái Bình diễn ra từ ngày 08 đến 10/6/2023.

Xem thêm tại Công văn 383/SGDĐT-QLCL ngày 23/5/2023.

36. Nam Định

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định có Công văn 557/SGDĐT-QLCLGD ngày 06/4/2023 về việc thông báo thời gian thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023 – 2024.

Công văn 557/SGDĐT-QLCLGD

Cụ thể, thời gian tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 – 2024 ở tỉnh Nam Định như sau:

– Thi vào lớp 10 THPT chuyên Lê Hồng Phong: Ngày 25, 26, 27/5/2023

– Thi vào lớp 10 các trường THPT không chuyên: Ngày 09, 10/6/2023

Xem thêm tại Công văn 557/SGDĐT-QLCLGD ngày 06/4/2023.

37. Hưng Yên

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên có Công văn 420/SGDĐT-QLCL ngày 06/3/2023 về việc điều chỉnh lịch tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024

Công văn 420/SGDĐT-QLCL

Theo đó, thời gian tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 – 2024 ở tỉnh Hưng Yên diễn ra vào ngày 03, 04/6/2023.

Xem thêm tại Công văn 420/SGDĐT-QLCL ngày 06/3/2023.

38. Hải Dương

UBND tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch Tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023 – 2024 (kèm theo Quyết định 452/QĐ-UBND ngày 20/3/2023)

Kế hoạch Tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023 – 2024

Cụ thể, thời gian tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 – 2024 ở tỉnh Hải Dương như sau:

– Tuyển sinh lớp 10 THPT công lập: Diễn ra vào ngày 01, 02/06/2023.

– Tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Nguyễn Trãi: Từ ngày 01 đến 03 tháng 6 năm 2023.

Xem thêm tại Kế hoạch Tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023 – 2024.

39. Bắc Giang

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang có Công văn 427/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 03/4/2023 về việc hướng dẫn tổ chức các kỳ xét tốt nghiệp, tuyển sinh năm 2023 – 2024

Công văn 427/SGDĐT-KTKĐCLGD

Theo đó, thời gian tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 – 2024 ở tỉnh Bắc Giang như sau:

– Tuyển sinh lớp 10 THPT (không bao gồm Trường THPT Chuyên Bắc Giang và các trường PTDTNT): Diễn ra vào ngày 03 và 04 tháng 6 năm 2023.

– Tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Bắc Giang: Diễn ra vào ngày 05 tháng 6 năm 2023

Xem thêm tại Công văn 427/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 03/4/2023.

40. Thái Nguyên

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên có Công văn 941/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 18/4/2023 về việc hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2023-2024

Công văn 941/SGDĐT-KTKĐCLGD

Theo đó, thời gian tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 – 2024 ở tỉnh Thái Nguyên như sau:

– Tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập: Diễn ra từ ngày 06/6 – 07/6/2023.

– Tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên: Diễn ra từ ngày 06/6 – 09/6/2023.

Xem thêm tại Công văn 941/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 18/4/2023.

41. Bắc Kạn

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn có Công văn 1172/SGDĐT-QLCLGD-CNTT ngày 22/5/2023 về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024

Công văn 1172/SGDĐT-QLCLGD-CNTT

Cụ thể, thời gian tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 – 2024 ở tỉnh Bắc Kạn diễn ra vào ngày 09, 10, 11/7/2023.

Xem thêm tại Công văn 1172/SGDĐT-QLCLGD-CNTT ngày 22/5/2023.

42. Điện Biên

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên có Công văn 655/SGDĐT-GDTrH ngày 23/5/2023 về việc tuyển sinh cấp trung học năm học 2023-2024

Công văn 655/SGDĐT-GDTrH

Theo đó, thời gian tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 – 2024 ở tỉnh Điện Biên diễn ra vào ngày 02 và 03/6/2023.

Xem thêm tại Công văn 655/SGDĐT-GDTrH ngày 23/5/2023.

43. Lào Cai

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai có Công văn 527/SGD&ĐT-GDTrH ngày 31/3/2023 về việc hướng dẫn tổ chức tuyển sinh vào các lớp đầu cấp THCS, THPT năm học 2023 – 2024.

Công văn 527/SGD&ĐT-GDTrH

Theo đó, thời gian tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 – 2024 ở tỉnh Lào Cai như sau:

– Thi tuyển vào lớp 10 THPT không chuyên: Từ ngày 03/6 – 04/6/2023

– Thi tuyển vào lớp 10 THPT chuyên: Từ ngày 03/6 – 05/6/2023

Xem thêm tại Công văn 527/SGD&ĐT-GDTrH ngày 31/3/2023.

44. Yên Bái

UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định 440/QĐ-UBND ngày 308/3/2023 phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh giáo dục trung học năm học 2023 – 2024.

Quyết định 440/QĐ-UBND

Cụ thể, lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 – 2024 ở tỉnh Yên Bái theo Kế hoạch diễn ra từ ngày 01/6/2023 đến ngày 05/6/2023.

Xem thêm tại Quyết định 440/QĐ-UBND ngày 308/3/2023.

45. Phú Thọ

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ đã có Hướng dẫn 01/HD-SGD&ĐT ngày 10/3/2023 tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2023 – 2024.

Hướng dẫn 01/HD-SGD&ĐT

Theo đó, lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 – 2024 ở tỉnh Phú Thọ như sau:

– Tuyển sinh lớp 10 THPT (không kể các trường chuyên biệt): Diễn ra từ ngày 05/6 – 06/6/2023.

– Tuyển sinh lớp 10 trường PTDTNT tỉnh Phú Thọ: Diễn ra từ ngày 05/6 – 06/6/2023.

Xem thêm tại Hướng dẫn 01/HD-SGD&ĐT ngày 10/3/2023.

46. Hà Giang

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang đã có Công văn 437/SGDĐT-GDTrH ngày 24/3/2023 về việc hướng dẫn phân luồng, tuyển sinh vào các lớp đầu cấp trên địa bàn tỉnh, năm học 2023-2024

Công văn 437/SGDĐT-GDTrH

Theo đó, lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 – 2024 ở tỉnh Hà Giang như sau:

– Tuyển sinh vào lớp 10 các Trường THPT, THCS&THPT: Diễn ra vào Thứ 5, ngày 08/6/2023

– Tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên: Diễn ra từ ngày 08,09/6/2023.

– Tuyển sinh lớp 10 các Trường PTDTNT: Diễn ra vào Thứ 5, ngày 08/6/2023

Xem thêm tại Công văn 437/SGDĐT-GDTrH ngày 24/3/2023.

47. Tuyên Quang

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang đã có Công văn 434/SGDĐT-QLCLGD ngày 11/4/2023 về việc hướng dẫn tuyển sinh THCS, THPT và GDTX năm học 2023 – 2024.

Công văn 434/SGDĐT-QLCLGD

Theo đó, lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 – 2024 ở tỉnh Tuyên Quang như sau:

– Tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT không chuyên: Diễn ra vào ngày 04/6/2023

– Tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên: Diễn ra từ ngày 04, 05/6/2023

Xem thêm tại Công văn 434/SGDĐT-QLCLGD ngày 11/4/2023.

48. Cao Bằng

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng đã có Công văn 479/SGDĐT-QLCLCNTT ngày 22/3/2023 về việc thông báo môn thi và thời gian tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trường THPT năm học 2023 – 2024

Công văn 479/SGDĐT-QLCLCNTT

Theo đó, lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 – 2024 ở tỉnh Cao Bằng như sau:

– Các trường THPT, Trường PTDTNT tỉnh: từ ngày 05/6/2023 đến ngày 06/6/2023;

– Trường Trung học phổ thông Chuyên: từ ngày 05/6/2023 đến ngày 07/6/2023.

Xem thêm tại Công văn 479/SGDĐT-QLCLCNTT ngày 22/3/2023.

49. Kon Tum

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum đã có Kế hoạch 49/KH-SGDĐT ngày 03/4/2023 tuyển sinh các cấp học mầm non, phổ thông năm học 2023 – 2024.

Kế hoạch 49/KH-SGDĐT

Theo đó, lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 – 2024 ở tỉnh Kon Tum như sau:

– Tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Nguyễn Tất Thành: Ngày 02 – 04/6/2023.

– Tuyển sinh vào lớp 10 THCS và THPT Liên Việt Kon Tum và các trường THPT còn lại: Ngày 02 – 03/6/2023.

– Tuyển sinh vào lớp 10 PTDTNT: Ngày 02 – 03/6/2023.

Xem thêm tại Kế hoạch 49/KH-SGDĐT ngày 03/4/2023.

50. Bình Dương

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương đã có Tờ trình 28/TTr-SGDĐT ngày 06/01/2023 kế hoạch và phương thức tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập, tư thục trong tỉnh năm học 2023 – 2024 (và đã có Công văn 192/UBND-VX ngày 16/1/2023 của UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt kế hoạch này)

Tờ trình 28/TTr-SGDĐT

Theo đó, lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 – 2024 ở tỉnh Bình Dương như sau:

– Tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập: Ngày 01 – 02/6/2023.

– Tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Hùng Vương: Ngày 03 – 04/6/2023.

Xem thêm tại Tờ trình 28/TTr-SGDĐT ngày 06/01/2023.

51. An Giang

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang đã có Kế hoạch 230/KH-SGDĐT ngày 27/01/2023 Tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2023-2024

Kế hoạch 230/KH-SGDĐT

Cụ thể, lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023 – 2024 ở tỉnh An Giang diễn ra vào các ngày 07 và 08/6/2023.

Xem chi tiết tại Kế hoạch 230/KH-SGDĐT ngày 27/01/2023.

52. Bạc Liêu

UBND tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định 552/QĐ-UBND ngày 14/3/2023 phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 10 các trường THPT và các lớp THCS trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh năm học 2023-2024.

Quyết định 552/QĐ-UBND

Theo Kế hoạch, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu sẽ được tổ chức trong 02 ngày là 30/5 và 31/5/2023.

Xem chi tiết tại Quyết định 552/QĐ-UBND ngày 14/3/2023.

53. Bến Tre

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre đã có Công văn 778/SGD&ĐT-QLCL&CNTT ngày 11/4/2023 về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2023-2024.

Công văn 778/SGD&ĐT-QLCL&CNTT

Cụ thể, lịch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024 ở Bến Tre như sau:

– Tuyển sinh vào trường THPT Chuyên Bến Tre thi 04 buổi trong hai ngày: ngày 06 và ngày 07 tháng 6 năm 2023 tại Trường THPT Chuyên Bến Tre.

– Tuyển sinh vào các trường THPT công lập (không chuyên) thi 03 buổi trong hai: ngày 06 và 07 tháng 6 năm 2023 tại các trường THPT nơi thí sinh đăng ký dự thi nguyện vọng 1.

Xem chi tiết tại Công văn 778/SGD&ĐT-QLCL&CNTT ngày 11/4/2023.

54. Cà Mau

UBND tỉnh Cà Mau đã có Quyết định 840/QĐ-UBND ngày 11/5/2023 phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định 840/QĐ-UBND

Cụ thể, lịch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024 ở Cà Mau như sau:

– Tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển: Diễn ra vào các ngày 08, 09, 10/6/2023.

– Xét tuyển vào lớp 10 hệ giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Xem chi tiết tại Quyết định 840/QĐ-UBND ngày 11/5/2023.

55. Hậu Giang

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang đã có Công văn 667/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 04/5/2023 về việc hướng dẫn tổ chức tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2023 – 2024.

Cụ thể, lịch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024 ở Hậu Giang diễn ra vào ngày 09 và 10/6/2023.

Xem chi tiết tại Công văn 667/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 04/5/2023.

56. Long An

Theo Cổng Thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An về việc hướng dẫn tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023 – 2024 thì lịch thi sẽ diễn ra vào ngày 07, 08/6/2023.

Riêng lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 trường TPHT chuyên Long An năm học 2023 – 2024 sẽ thực hiện theo Kế hoạch 769/KH-SGDĐT ngày 14/3/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An.

Kế hoạch 769/KH-SGDĐT

Theo đó, lịch thi tuyển vào lớp 10 của trường này như sau:

– Nếu môn Tiếng Anh được chọn là môn thi thứ 3 trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 chung của tỉnh thì ngày thi sẽ diễn ra vào ngày 07 và 08/6/2023.

– Nếu môn Tiếng Anh không được chọn là môn thi thứ 3 trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 chung của tỉnh thì ngày thi sẽ diễn ra từ ngày 07 – 09/6/2023.

Xem chi tiết tại Kế hoạch 769/KH-SGDĐT ngày 14/3/2023.

57. Vĩnh Long

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long ban hành Kế hoạch về việc tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông, lớp 10 trung học phổ thông chuyên, lớp 10 phổ thông Dân tộc nội trú năm học 2023 – 2024;

Theo đó, việc tổ chức tuyển sinh lớp 10 THPT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long sẽ được thực hiện theo hình xét tuyển.

Đối với trường chuyên sẽ có 2 vòng gồm vòng xét tuyển và vòng thi tuyển (diễn ra vào ngày 10, 11/6/2023)

58. Lâm Đồng

UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 291/QĐ-UBND ngày 15/02/2023 phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông năm học 2023 – 2024, cụ thể:

– Xét tuyển theo địa bàn cấp xã, thôn đối với các trường THPT trên địa bàn các huyện: Lạc Dương, Đam Rông, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Di Linh, Bảo Lâm, Đức Trọng, Lâm Hà và các trường THPT: Tà Nung, Xuân Trường trên địa bàn thành phố Đà Lạt và các trường THPT ngoài công lập.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo quy định địa bàn tuyển sinh cụ thể của các trường nêu trên.

– Xét tuyển theo nguyện vọng: Các trường THPT còn lại.

Học sinh được đăng ký tối đa 02 nguyện vọng vào các trường THPT công lập có cùng phương thức tuyển sinh trên cùng địa bàn huyện, thành phố.

Riêng các trường THPT chuyên sẽ tổ chức thi tuyển vào ngày từ ngày 6 – 08/6/2023.

Xem chi tiết tại Quyết định 291/QĐ-UBND ngày 15/02/2023.

59. Đắk Nông

UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định 362/QĐ-UBND ngày 24/03/2023 phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh THCS và THPT năm học 2023 – 2024.

Cụ thể, lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023 – 2024 ở tỉnh Đắk Nông diễn ra từ ngày 08 – 10/6/2023

Xem chi tiết tại Quyết định 362/QĐ-UBND ngày 24/03/2023.

60. Bình Thuận

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận có Công văn về việc thời gian tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 – 2024 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, lịch thi vào lớp 10 THPT năm học 2023 – 2024 ở tỉnh Bình Thuận sẽ được tổ chức vào ngày  8,9,10 và 11/6/2023.

61. Hà Nam

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam đã Thông báo thời gian tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 – 2024.

Theo đó, lịch thi vào lớp 10 THPT năm học 2023 – 2024 ở tỉnh Hà Nam sẽ diễn ra vào ngày 06/6 đến 08/6/2023.

62. Hòa Bình

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình đã Thông báo thời gian tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 – 2024.

Theo đó, lịch thi vào lớp 10 THPT năm học 2023 – 2024 ở tỉnh Hòa Bình sẽ diễn ra vào ngày 06/6 đến 08/6/2023.

63. Bình Phước

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình có Công văn 911/SGDĐT-GDTrH ngày 31/3/2023 về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024