Làm Giấy Xác Nhận Sinh Viên năm 2020

Trung tâm ngoại ngữ, cấp 3, tin học lambangcapchungchi chuyên nhận Làm Giấy Xác Nhận Sinh Viên 2020 uy tín giá rẻ – bảo mật thông tin tuyệt đối. Cung cấp giấy xác nhận sinh viên uy tín giá rẻ lấy nhanh.

Giấy Xác Nhận Sinh Viên Là Gì? 

Giấy Xác nhận sinh viên (xác nhận đang là sinh viên học tập tại trường) được xem là tấm vé thông hành trong nhiều thủ tục như:
Vay vốn ngân hàng:
-Tạm hoãn Nghĩa vụ quân sự
-Giảm thuế thu nhập cá nhân
-Bổ sung hồ sơ (hồ sơ xét học Học bổng, các hồ sơ khác)
-Miễn giảm Học phí theo quy định tại các Thông tư, Nghị định của Chính phủ.

Tham khảo mẫu đơn xin xác nhận sinh viên

Mẫu đơn xin xác nhận là sinh viên đang học tại trường được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp chính xác nhất. Mẫu đơn xin xác nhận là sinh viên đang học tại trường được dùng để sử dụng khi các bạn sinh viên muốn trường Đại học, Cao đẳng mình đang theo học xác nhận trong trường hợp cần thiết, với lý do kèm theo. Mời các bạn tải mẫu đơn xin xác nhận là sinh viên về máy và tham khảo.

Mẫu đơn xin xác nhận là sinh viên đang học tại trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-o0o———–

ĐƠN XIN XÁC NHẬN LÀ SINH VIÊN ĐANG HỌC TẠI TRƯỜNG

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường…………………………………………………………………..

Tôi tên: ………………………………………………………..Mã số sinh viên:………………………………….

Ngày sinh:………………………………………………………………………………………………………………

Nơi sinh:…………………………………………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………….

Là sinh viên lớp: ………………………………………. Khóa…………………………………………………….

Hệ đào tạo: …………………………..tại Trường Đại học……………………………………………………..

Tôi làm đơn này kính gửi đến Ban Giám hiệu xác nhận cho tôi là sinh viên đang học tại Trường.

Lý do:……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào.

……………., ngày…..tháng…..năm……..

                                                                                                                       Người làm đơn
                                                                                                                        (Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM HIỆU

…………, ngày…..tháng…..năm……..


             TM HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG KHOA

…………………………..

Nếu bạn cần làm giấy xác nhận sinh viên vui lòng liên hệ ngay nhé

Xem thêm dịch vụ làm bằng cấp 3 giá rẻ