Bản sao bằng tốt nghiệp cấp 3 có được chứng thực không?

Gần đây có nhiều câu hỏi được đặt ra với chủ để liên quan tới bằng cấp 3, làm bằng cấp 3 có công chứng được không? Thời gian cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp cấp 3 bao lâu? / Có được xin cấp lại bản gốc bằng tốt nghiệp đại học không? / Thủ tục xin cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông bị mất

bằng tốt nghiệp cấp 3

bằng tốt nghiệp cấp 3

Trả lời:

Tại Khoản 2 và Khoản 6 Điều 2 Nghị định 23/2015/NĐ-CP quy định:

“Chứng thực bản sao từ bản chính” là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định này căn cứ vào bản chính để chứng thực bản sao là đúng với bản chính.

“Bản sao” là bản chụp từ bản chính hoặc bản đánh máy có nội dung đầy đủ, chính xác như nội dung ghi trong sổ gốc.

Tại Điều 18 Nghị định 23/2015/NĐ-CP, quy định về giấy tờ, văn bản làm cơ sở để chứng thực bản sao từ bản chính như sau:

“1. Bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp.

2. Bản chính giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập có xác nhận và đóng dấu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.”

Như vậy, theo quy định bắt buộc người đi chứng thực phải mang bản chính các giấy tờ cần chứng thực ra cơ quan có thẩm quyền thì mới được chứng thực, và không được phép sử dụng bản sao để sao y chứng thực bản sao nữa.

Theo đó, khi bạn muốn chứng thực bản photo bằng tốt nghiệp cấp 3 thì bạn phải mang theo bằng gốc thì cơ quan có thẩm quyền mới chứng thực được. Trường hợp bạn không xuất trình bản gốc thì cơ quan có thẩm quyền sẽ không tiến hành chứng thực cho bạn được.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề chứng thực bản sao bằng tốt nghiệp cấp 3

Xem thêm bài viết: Làm bằng cấp 3 giá rẻ nhất năm 2020 có hồ sơ gốc

 

Cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp cấp 3

Cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp cấp 3

Thời gian cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp cấp 3 bao lâu?

Tại Khoản 3 Điều 34 Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT quy định:

“3. Thời hạn cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc được thực hiện như sau:

a) Ngay trong ngày cơ quan, cơ sở giáo dục tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 03 (ba) giờ chiều.

Trong trường hợp yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc được gửi qua bưu điện thì thời hạn được thực hiện ngay sau khi cơ quan, cơ sở giáo dục nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo dấu bưu điện đến;

b) Đối với trường hợp cùng một lúc yêu cầu chứng thực bản sao từ nhiều sổ gốc, yêu cầu số lượng nhiều bản sao, nội dung văn bằng, chứng chỉ phức tạp khó kiểm tra, đối chiếu mà cơ quan, cơ sở giáo dục không thể đáp ứng được thời hạn quy định tại điểm a khoản 1 Điều này thì thời hạn cấp bản sao được kéo dài thêm không quá 02 (hai) ngày làm việc hoặc có thể dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu cấp bản sao.”

Như vậy, thời hạn cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp THPT là ngay trong ngày làm việc, trường hợp tiếp nhận yêu cầu sau 03 giờ chiều thì sẽ thực hiện vào ngày tiếp theo

Xem thêm bài viết:https://nhanlambangtq.com/lam-bang-cao-dang/

Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời có thể thay thế bằng tốt nghiệp?

Theo quy định tại Điều 21 Quy chế ban hành kèm Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT quy định như sau:

“1. Người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 19 của Quy chế này có trách nhiệm cấp văn bằng cho người học trong thời hạn sau:

a) 75 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông;

b) 30 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học;

c) 30 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ;

d) 30 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận học vị tiến sĩ và cấp bằng tiến sĩ.

2. Người có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 19 của Quy chế này có trách nhiệm cấp chứng chỉ cho người học chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp.

3. Trong thời gian chờ cấp văn bằng, người học đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp được cơ sở giáo dục nơi đã theo học cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.”

Như vậy, giấy chứng nhận tốt nghiệp trung cấp tạm thời có giá trị trong vòng 30 ngày từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp tới khi được cấp văn bằng chính thức. Trong trường hợp của bạn, bạn đã được cấp bằng tốt nghiệp rồi thì giấy chứng nhận tốt nghiệp của bạn sẽ không có giá trị sử dụng thay thế.

Đối với trường hợp của bạn khi mất bảng chính bằng tốt nghiệp trung cấp thì bạn liên hệ với nhà trường để xin cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp

Tác giả:https://nhanlambangtq.com/