DỊCH VỤ TƯ VẤN LÀM CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TƯ VẤN GIÁM SÁT XÂY DỰNG

DỊCH VỤ TƯ VẤN LÀM CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TƯ VẤN GIÁM SÁT XÂY DỰNG do Sở Xây Dựng Cấp uy tín có giá trị 5 năm trên toàn quốc.

– Để tiết kiệm thời gian của anh/chị VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ nhận dịch vụ tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thuộc Sở Xây Dựng.

– Căn cứ Quyết định số 12/2005/QĐ-BXD ngày 18/4/2005 và thông tư số 12/2009/TT-BXD về việc cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát xây dựng cần các yêu cầu sau:

– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên (đối với chứng chỉ hành nghề loại màu đỏ) hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp (đối với chứng chỉ hành nghề loại màu hồng) thuộc chuyên ngành đào tạo phù hợp với nội dung xin đăng ký hành nghề, do cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp;

Bạn nào chưa tốt nghiệp hoặc chưa có bằng đại học, bằng cấp 3 thì mình sẽ hỗ trợ các bạn làm bằng cấp 3, làm bằng cấp 3 hcm, làm bằng đại học giá rẻ hcm

– Đã trực tiếp tham gia thực hiện thiết kế hoặc thi công xây dựng từ 3 năm  trở lên hoặc đã tham gia thực hiện thiết kế, thi công xây dựng ít nhất 5 công trình  được nghiệm thu bàn giao;

– Đã thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình từ 3 năm trở lên.

– Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng phù hợp với loại công trình xin cấp chứng chỉ do cơ sở đào tạo được Bộ Xây dựng công nhận cấp.

1. Hồ sơ xin chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát xây dựng:
Hồ sơ cần thiết bao gồm:

+  04 ảnh 3×4

+  04 bằng tốt nghiệp (Đại học, Cao đẳng, Trung cấp) photo công chứng.

+  04 Chứng minh thư photo công chứng.

+  03 chứng nhận hoàn thành khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn giám sát công chứng.

+ Bản kê khai kinh nghiệm, quá trình công tác

2. Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát xây dựng bao gồm:

a) Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát xây dựng (giám sát công tác khảo sát xây dựng):  Giám sát Địa Hình, Địa Chất, Trắc Địa

b) Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát xây dựng công tác xây dựng và hoàn thiện:

– Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.

– Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình hạ tầng kỹ thuật.

– Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình xây dựng giao thông cầu đường.

– Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình thuỷ lợi, thủy điện.

– Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình cấp thoát nước.

c) Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công lắp đặt thiết bị:

– Chứng chỉ hành nghề giám sát lắp đặt thiết bị công trình.

– Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình cơ điện dân dụng công nghiệp.

– Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình viễn thông và mạng thông tin liên lạc.

– Chứng chỉ hành nghề giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ.

– Chứng chỉ hành nghề giám sát lắp đặt thiết bị hệ thốn thông gió và điều hòa không khí trong công trình.

xem thêm bài viết khác như:

làm bằng cấp 3

Làm chứng chỉ tin học

Xem Google Map làm chứng chỉ giám sát xây dựng

Leave a Reply