Thi ielts bao lâu có kết quả

Trả lời thắc mắc  Thi ielts bao lâu có kết quả

IELTS là từ viết tắt của International English Language Testing System là kỳ thi quốc tế đánh giá toàn diện 4 kỹ năng ngôn ngữ Nghe, Đọc, Viết, Nói của thí sinh. Đây là chứng chỉ cần thiết cho mục đích du học hay làm chuẩn đầu ra tại một số trường Đại học Việt Nam và thế giới. Bằng IELTS có giá trị trong vòng 2 năm.

Ảnh: Thi chứng chỉ IELTS

Vậy thi IELTS bao lâu sẽ có kết quả?

thi ielts bao lâu có kết quả

IELTS là chứng chỉ cần thiết cho nhu cầu đi du học hay làm chuẩn đầu ra của trường 

Theo thông tin làm chứng chỉ tiếng anh tìm hiểu, bạn sẽ nhận được kết quả điểm số thi IELTS trong vòng 2 tuần kể từ ngày dự thi. Kết quả sẽ được trả tại trung tâm mà bạn đăng ký dự thi. So với các kỳ thi khác như TOEIC (có kết quả từ sau 5 – 10 ngày), SAT (công bố kết quả sau ngày thi khoảng 4 tuần, thí sinh nhận kết quả sau 6 – 7 tuần) thì kết quả thi IELTS có khá sớm.