kỳ thi THPT – cấp 3 Quốc Gia 2017

Thông tin về kỳ thi thpt quốc gia năm 2017

1. Thời gian thi:

– Hai ngày trong tháng 6-2017 (năm 2016 thi bốn ngày vào đầu tháng 7).

2. Địa điểm:

– Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có một cụm thi chung cho mọi đối tượng thí sinh do sở GD-ĐT chủ trì. Các trường ĐH, CĐ làm nhiệm vụ giám sát kỳ thi.

du-kien-thay-doi-ky-thi-thpt-1

3. Số môn thi, bài thi:

– Phương án 1: Thi năm bài đối với thí sinh hệ giáo dục THPT, lam bang cap 3, lam bang dai hoc hcm gồm: ngữ văn, toán, ngoại ngữ, khoa học tự nhiên (gồm vật lý, hóa học, sinh học) và khoa học xã hội (gồm lịch sử, địa lý, giáo dục công dân). Thí sinh hệ giáo dục thường xuyên thi bốn bài gồm toán, ngữ văn, khoa học xã hội và khoa học tự nhiên;

– Phương án 2:Thí sinh hệ giáo dục THPT thi bắt buộc toán, ngữ văn, ngoại ngữ và chọn một trong hai bài thi khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội.

4. Nội dung đề thi: Trong chương trình THPT, chủ yếu lớp 12.

5. Hình thức thi:

– Bài Ngữ văn thi tự luận với thời gian thi 120 phút.

– Các bài thi còn lại theo hình thức trắc nghiệm. Trong đó các bài thi khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, toán là 90 phút, bài thi ngoại ngữ 60 phút

Xem thêm các bài viết khác:

Dịch vụ làm bằng cấp 3 TPHCM

Dịch vụ làm bằng đại học hcm